Öppettider Mån – Fre 9.30-18 | Lör 10-14 | Sön STÄNGT

Synundersökning

Synundersökning

Under en synundersökning undersöker vi din syn och dina ögon. Visar det sig att din syn behöver korrigeras, går vi igenom vilka möjligheter som finns och vad som passar bäst för just dig. Skulle det visa sig att dina ögon behöver undersökas vidare remitterar vi dig till ögonläkare.

En synundersökning består bland annat av:

 • Anamnes – samtal om ditt allmäntillstånd.
 • Undersökning av pupillreflexer, ögonrörelse- och samsynundersökning.
 • Genomgång av till exempel dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av synkorrektion.
 • Mätning av synskärpa på olika avstånd.
 • Utprovning av lämpligaste glasstyrka för dig.
 • Mätning av tryck om du är 45+.

Kostnad: 495kr | Barn 8-16 år (t.o.m. det år man fyller 16 år): 295kr  


Ögonhälsoundersökning

En ögonhälsoundersökning är en utökad synundersökning med ett ökat fokus på din ögonhälsa. Vi rekommenderar alla 50+ kunder att undersöka både sin syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks.

Våra ögonhälsoundersökningar består bland annat av:

 • NYHET! OCT – (Optical Coherence Tomography) är en typ av scanning. Vid en OCT scanning tar man med hjälp av ljus en tvärsnittsbild av ögat och kan därigenom kartlägga ögats bakre del samt näthinnans tjocklek. OCT kan också användas för att avbilda hornhinnan.
 • Genomgång av anamnes/patienthistorik.
 • Synundersökning – upptäcker begynnande grå starr (katarakt) och pågående synförändringar.
 • Ögontrycksmätning – indikerar om du befinner dig i riskzonen för att utveckla grön starr (glaukom).
 • Synfältsmätning – uppdagar eventuellt begynnande synnervsskada som uppstår vid exempelvis grön starr.
 • Ögonbottenfotografering – möjliggör tidig upptäckt av åldersförändringar i gula fläcken (AMD) samt förändringar orsakade av diabetes (diabetesretinopati).
 • Bedömning av ögonläkare eller optiker med specialutbildning.

Kostnad: 795kr


Kontaktlinsundersökning

Är du är intresserad av att börja med kontaktlinser? Boka en tid för nytillpassning av kontaktlinser! Vi gör en synundersökning och väljer ut en lins som passar dina ögon och dina behov. Du får dessutom lära dig allt du behöver om linshantering, att plocka i och ur linserna ur ögat och hur du tar hand om dina linser på bästa sätt.

Nytillpassning: 995 kr

Som van kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser en gång per år för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Glöm inte bort att uppdatera dina glasögon då och då. Ibland är det bra att låta ögonen vila från linsbärande och är det bra med ett snyggt alternativ!

Kontaktlinsundersökning: 495 kr


Synintyg för körkort

Vi kontrollerar att du uppfyller kraven för den körkortsbehörighet du söker för. Efter undersökningen skickar vi in synintyget till Transportstyrelsen elektroniskt. Det är viktigt att du själv fyller i och skickar in hälsodeklarationen i samband med att vi skickar in synintyget, annars finns det risk att intyget behöver skickas om. Du som ska ha med ett intyg till läkare behöver boka en vanlig synundersökning.

Du behöver ta med giltig legitimation vid undersökningstillfället.

Synundersökning för synintyg AM/B-körkort: 150 kr

Synundersökning för synintyg C-DE-körkort: 495 kr


Boka tid