Syn-/ögonundersökning

Hur ofta bör du kontrollera dina ögon?

Under åldrarna 8-25 genomgår ögonen ofta snabba förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter bör synen vara stabil, så att det räcker med en kontroll vartannat eller vart tredje år. Den som har fyllt 45 år bör däremot vara observant på synförändringar och låta undersöka synen och ögonen minst vartannat år, eftersom det vanligen är nu som saker börjar hända.

Synundersökning

Under synundersökningen analyserar vi bland annat dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Med hjälp av den senaste tekniken och gediget kunnande hittar vi de bästa lösningarna just för dig.

Kostnad: 495 kr

Maja Johansson

Leg. optiker

 

 

 

Jan Edvardsson

Leg. Optiker

 

 

Kontaktlinsundersökning

Om du är intresserad av att skaffa kontaktlinser måste du göra en s.k. nytillpassning av kontaktlinser.

Kostnad: 795 kr

Som kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år för ett säkert och komfortabelt linsbärande.

Kostnad: 495 kr

Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökning är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på hälsa. Vi rekommenderar alla 50+ kunder att undersöka både syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks.

Kostnad: 795 kr

Tåranalys

Känns ögonen trötta och torra? Har du problem med ögon som skaver, svider eller rinner? Då kan en tåranalys ge svaren på orsakerna till dina bekymmer. En tåranalys görs alltid som utökning av en synundersökning.

Kostnad: 200 kr (+ 495 kr för synundersökning)