Syn-/ögonundersökning

Hur ofta bör du kontrollera dina ögon?

Under åldrarna 8-25 genomgår ögonen ofta snabba förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter bör synen vara stabil, så att det räcker med en kontroll vartannat eller vart tredje år.

Den som har fyllt 45 år bör däremot vara observant på synförändringar och låta undersöka synen och ögonen minst vartannat år, eftersom det vanligen är nu som saker börjar hända.

Synundersökning

Under synundersökningen analyserar vi dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Med hjälp av den senaste tekniken och gediget kunnande hittar vi de bästa lösningarna just för dig.

Synundersökning: 495 kr

Kontaktlinsundersökning

Är du är intresserad av att skaffa kontaktlinser? Boka en tid för nytillpassning av kontaktlinser! Vi undersöker din syn och väljer ut en lins som passar dina ögon och dina behov. Du får dessutom lära dig allt du behöver om linshantering, att plocka i och ur linserna ur ögat och hur du tar hand om dina linser på bästa sätt.

Nytillpassning: 795 kr

Som van kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år för ett säkert och komfortabelt linsbärande.

Kontaktlinsundersökning: 495 kr

Synintyg för körkort

Vi kontrollerar att du uppfyller kraven för den körkortsbehörighet du söker för. Efter undersökningen skickar vi in synintyget till Transportstyrelsen elektroniskt. Det är viktigt att du själv fyller i och skickar in hälsodeklarationen i samband med att vi skickar in synintyget, annars finns det risk att intyget behöver skickas om.

Du behöver ta med giltig legitimation vid undersökningstillfället.

Synundersökning för synintyg: från 150 kr

Ögonhälsoundersökning

Ögonhälsoundersökning är en mer omfattande undersökning än den traditionella synundersökningen och har precis som namnet säger fokus på hälsa. Vi rekommenderar alla 50+ kunder att undersöka både syn och sina ögon, eftersom det är lättare att åtgärda åldersrelaterade förändringar i ögat ju tidigare de upptäcks.

Ögonhälsoundersökning: 795 kr