Information med anledning av COVID-19

Då vi dagligen jobbar nära våra kunder och många av dem som behöver besöka oss tillhör de särskilt utsatta riskgrupperna när det gäller COVID-19 gör vi vad vi kan för att ta hand om varandra.

Vi har alltid en hög hygienstandard i butiken, även när det inte är någon känd smitta i farten, vilket innebär att vi:

  • Alltid spritar ytorna i undersökningsrummet och våra instrument mellan varje kund.
  • Tvättar och spritar våra händer regelbundet.

Nu är vi dessutom extra noggranna med all rengöring på diverse ytor i butiken och följer myndigheternas rekommendationer. Engångshandskar används om möjligt när vi är i kontakt med en kunds hud, tårvätska eller slemhinnor (ex när vi provar ut kontaktlinser).

För att skydda både er och oss följer vi Optikerförbundets rekommendation och ber dig som besökt utsatta områden eller uppvisar symptom så som feber, hosta eller andra förkylningssymptom att skjuta upp ditt besök. Detta gäller även dig som har milda symptom.

Har du en bokad tid som behöver ändras eller har frågor, var god kontakta oss här!

För aktuell information: folkhalsomyndigheten.se